mrna-cepiva
· Čas branja: 1 min
  • Večina uporablja tehnologijo, ki se za cepljenje ljudi v zgodovini človeštva še ni uporabila (RNK in DNK cepiva),
  • večina cepiv pri testiranju ni šla skozi dvojno slepe študije z uporabo kontrolne (placebo) skupine, kar je zlati standard kliničnih študij (čeprav seveda trdijo, da so šla),
  • varnostnih študij niso opravili, ker tisto, kar so opravili, ne moremo imenovati varnostne študije,
  • končali niso nobene študije na živalih, ki bi lahko razkrile potencialno strupenost za razmnoževanje in razvoj (teratogenost in mutagenost cepiv),
  • standarde za merjenje učinkovitosti so nastavili tako, da je učinkovitost navidezno odlična, kar ugotovimo šele, ko natančno preberemo študije,
  • pri oceni razmerja med tveganjem in koristjo ocenjujejo tveganja v absolutnih številkah, koristi pa v relativnih številkah.

Zaradi vsega naštetega so cepiva popolnoma nepreskušena in so EKSPERIMENTALNE narave. Ljudje, ki se bodo prostovoljno in neprostovoljno pustili cepiti, bodo v resnici POSKUSNI ZAJČKI.

Pfizerjevo cepivo NE BO REGISTRIRANO. Tudi v Britaniji ni. Dobilo je samo dovoljenje za uporabo v sili.

Delite naprej ...