nevarnosti-spike-proteinov
· Čas branja: 13 min

Izvor virusa SARS-CoV-2, cepiva, spike proteini, asimptomatski, naravna imunost in druge informacije o korona pandemiji

Povzetek

Izvor virusa SARS-CoV-2 nas je zanimal že lani. Dr. Fauci in kolegi so se odločili, da bodo virus proglasili kot virus naravnega izvora. Vendar so se dvomi o izvoru virusa začeli kopičiti, predvsem zaradi elektronskih sporočil dr. Faucija in struktur, ki jih najdemo na spike proteinih. Nove študije so namreč pokazale, da so omenjene strukture na spike proteinu odločilnega pomena pri infekciji človeških celic. Hkrati so pokazale tudi potencialno citotoksičnost spike proteina v številnih tkivih, med drugim tudi v možganih. Potencialna nevarnost prihaja tudi od nano-lipidov, ki transportirajo mRNA cepiva po telesu in se akumulirajo predvsem v spolovilih. Hkrati lahko imunski sistem ljudi, ki prebolijo covid-19 prepozna 30 antigenov virusa in traja najmanj 6 mesecev, tudi če covid-19 prebolijo asimptomatsko.

1. Virus SARS-CoV-2

1.1 Izvor virusa

Pred dobrim letom dni je skupina znanstvenikov, med katerimi sta bila tudi Peter Daszak (direktor, EcoHealthAliance) in Christian Drosten (Charité Berlin, so-izumitelj qPCR testa za detekcijo SARS-CoV-2 1), naznanila in zagotovila, da je ta virus naravnega izvora 2. Kmalu za tem je bilo prepovedano, da se na socialnih omrežjih diskutira o izvoru virusa. Dobro leto kasneje sta dva ameriška časopisa (Washington Post in BuzzFeed) ter mreža ICAN (https://www.icandecide.org/) pridobila elektronska sporočila dr. Anthony Faucia v času korona epidemije. Iz teh sporočil je med drugim razvidno, da je dr. Fauci direktno komuniciral z odgovornimi na socialnih omrežjih. In na tej točki se zgodba o izvoru virusa komaj začenja.

Eden izmed vodilnih znastvenikov na področju koronavirusov prof. dr. Ralph S. Baric je namreč naznanil, da podpira nadaljnje preiskave, da se ugotovi izvor virusa 3. Prof. Baric je v letu 2015 sodeloval s kitajsko znanstvenico Zhengli-Li Shi pri študiji, kjer so razvili kimere različnih koronavirusov ter preučevali njihovo potencialno nevarnost za človeka 4. V študiji so med drugim zapisali: » Because of the ability of chimeric SHC014 viruses to replicate in human airway cultures, cause pathogenesis in vivo and escape current therapeutics, there is a need for both surveillance and improved therapeutics against circulating SARS-like viruses.«. Prof. dr. Ralph S. Baric je svoje viruse in kimerne spike proteine zaščitil tudi s patentom 5.

Zgoraj omenjena študija 4, ki spada v kategorijo »gain of function« (pridobitev funkcije), je bila med drugim financirana s strani ameriškega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), kjer je direktor dr. Anthony Fauci in EcoHealthAliance, kjer je direktor Peter Daszak. Zanimivo je tudi, da je bil prav dr. Peter Daszak eden izmed odposlancev WHO, ki je lani preiskovala domnevni izvor virusa v Wuhanu in tam locirani China Wuhan Institute of virology, kjer je bila zaposlena tudi Zhengli-Li Shi v času izvajanja raziskave 4. Takratna preiskava ni prinesla nobenih dvomov v naravni izvor virusa, vendar se obeta nova.

1.2 Spike protein (s-protein)

Spike proteini se nahajajo na proteinski ovojnici virusa SARS-CoV-2 in omogočajo vstop v človeške celice preko angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ali skozi neuropilin-1 (NRP1) receptor 6. Novi dvomi o naravnem izvoru virusa so nastali po objavi članka v reviji Molecular Cell 7. Avtorji tega članka so namreč ugotovili, da se v sekvenci aminokislin spike proteina (s-proteina), nahaja motiv »furine multi cleavage site (RRAR)« med domenama S1/S2 s-proteina (slika 1), z nukleinskim zaporedjem CGGCGG, ki kodira motiv Arginin-Arginin (RR). Podobni Arginin-Arginin motivi se nahajajo tudi v s-proteinih drugih humanih koronavirusov (OC43, HKU1 in MERS-CoV), vendar je CGGCGG motiv (ki kodira za Arginin-Arginin, RR) edinstven in ga ni moč najti v nobenem drugem s-proteinu poznanih koronavirusov. Študija je med drugim pokazala, da je ta motiv odločilnega pomena za vstop v človeške celice 7.

spike-proteini-1
Slika 1: Grafični prikaz spike proteina in S1/S2 motiv, povzet po Hoffmann ind. 2021, Molecular Cell.

Prvi pomisleki glede citotoksičnosti pa so znani že iz leta 2012, da je imunizacija proti koronavirusom z različnimi preparati (s-protein, viralni antigeni in vektorska cepiva) lahko nevarna, ker sproži imunopatološki odziv tipa Th2 8. Pomisleki glede SARS-CoV-2 spike proteina so se pojavili lani, ko je bil v prestižni reviji Nature Neuroscience objavljen članek, v katerem so znanstveniki s-protein testirali na miših. Ugotovili so, da po cepitvi s-proteina v S1/S2 motivu, podenota S1 prečka krvno-možgansko bariero in tam povzroča inflamacijo, vnetje možganskega tkiva 9. Hkrati je bila podenota s-proteina S1 detektirana v pljučih, jetrih, ledvicah in vranici. Druga študija je pokazala tudi poškodbe endotelijev s spike proteini 10. Da lahko imajo spike proteini negativne posledice na človeško krvno-možgansko bariero, so pokazali računalniški modeli 11.

V človeških celičnih kulturah (THP-1 celice, monociti) lahko SARS-CoV-2 infekcija sproži anti-bakterijski imunski odziv preko Toll podobnim receptojev (TLR4) 12. Negativne posledice izpostavljenosti s-proteina so zaznali tudi Suzuki ind. 2021, kjer so ugotovili, da podenota proteina S1, brez virusa in ostalih komponent sproži biološki odziv v človeških celicah 13. Spike proteini lahko v celico vstopijo tudi preko neuropilin-1 receptorja (NRP-1) in tako povzročijo neurološke posledice 14.

Indici, da je spike protein SARS-CoV-2 citotoksičen sam po sebi, brez drugih komponent virusa, so se v zadnjem času začeli kopičiti. Omenjene študije sicer še niso objavljene v reviji z recenzijo, ki trenutno poteka. Vse te študije samo še podkrepijo pomisleke glede citotoksičnosti s-proteina 15-19.

1.3 Cepiva (genska terapija)

Trenutno imamo na slovenskem trgu dostopna dva tipa cepiv (genskih terapij) proti SARS-CoV-2, in to so mRNA (Moderna in Pfizer) in vektorska DNA (AstraZeneca (AZ) in Johnson&Johnson (J&J)). Ker nobeno ne vsebuje viralnih antigenov (s-protein) temveč genski zapis, informacijo za izdelavo s-proteina (DNA ali mRNA), ti preparati bolje ustrezajo definiciji genske terapije, kot pa definiciji cepiva.

Vektorska cepiva ali DNA cepiva vsebujejo DNA sekvenco adenovirusa, kateri je dodan dedni zapis (DNA za spike protein) in je namenjen vnosu te informacije v obliki dednega zapisa v človeka. Glavna razlika med cepivom AZ in J&J je prav v adenovirusu, AZ je rekombiniran adenovirus izoliran iz šimpanzov (ChAdOx1), 20 medtem ko je J&J rekombiniran adenovirus človeškega izvora (AdHu26) 21.

Vsi adenovirus vektorji (Ad) imajo izbrisan E1 gen, zato da se sami ne morejo replicirati in služijo za prenos genskega zapisa. Nove generacije adenovirusov lahko gen E1 zbrišejo tako, da ga zamenjajo z bakterijskim umetnim kromosomom (ang. bacterial articicial chromosome, BAC). Vnos sekvence BAC omogoča hitro manipulacijo vektorja v bakteriji, Esherichia coli (E. coli) preko sistema attR1 attR2 Gateway® cassette (Invitrogen), ki omogoča in-vitro rekombinacijo z rekombinazo 20. Ko vektor vsebuje vse željene gene (ali en gen) se ga linearizira in ponovno transficira v Human Embryonic Kidney (HEK) 293A 22, kjer se vektor kljub izbrisanemu E1 genu lahko replicira, ker je v njihovem genomu integriran fragment adenovirusa tipa 5 (Ad5) 22.

Kljub temu, da se adenovirus vektorji ne morejo replicirati v normalnih tipih celic, pa imajo lastnost, da lahko do določene mere integrirajo v kromosom določenih tipov celic 23. Integracija v kromosom se zgodi pri 0,001 – 1 % inficiranih celic 23, kar predstavlja potencialno tveganje za integracijo DNA zapisa s-proteina, ki se nahaja v vektorskih cepivih (AZ in J&J). V cepivu se nahaja 2.5μg DNA kar pomeni 5 × 10^ 10 partiklov virusa, kar lahko predstavlja problem glede na informacijo, da adenovirus integrira v kromosom gostitelja in je produkcija spike proteina permanentna 24. Problem vektorskih cepiv je lahko predhodna imunost (odpornost zaradi T-celic in prisotnost protitelesc) proti samemu adenovirusu in njegovim proteinom neodvisno od antigena (spike proteina) 24. Potencialen problem vektorskih cepiv so morebitne nečistoče (neobjavljena študija prof. Andreas Greinacher (https://www.naturalnews.com/2021-05-18-1000-proteins-astrazeneca-covid-vaccine-blood-clots.html), ki verjetno nastanejo zaradi različnih gojišč in različnih tipov celic, v katerih se razmnožuje adenovirus vektorje (cepiva).

Drug tip so mRNA cepiva, ki uradno vsebujejo mRNA molekule, ki kodirajo za spike protein v nano-lipidni ovojnici modificiranega polietilen glikola (PEG 2000). O tej tehnologiji so prvič poročali v letu 1990 25, vendar ta tehnologija zaradi nestabilnosti mRNA, naravnega imunskega odziva in neeficientne dostave ni veliko obetala 26 . Leta 2008 je tehnologija postala ponovno aktualna, ko so ugotovili, da se lahko izognejo naravnemu imunskemu odzivu tako, da so uracil zamenjali s pseudo-uracilom 26. Preizkusi mRNA cepiva (proti H10N8 in H7N9 virusoma influence) na miših so pokazali, da se z novim sistemom dostave mRNA molekul z nano-lipidno ovojnico, nano-lipidi najdejo v vseh organih 27.

Nova študija je pokazala, da se podobno dogaja tudi pri človeku po cepljenju s cepivom mRNA-1273, Moderna. V tej študiji so detektirali viralni antigen (spike protein) v plazmi enajstih ljudi (11/13), ki so bili cepljeni z mRNA-1273 cepivom, ki ga proizvaja Moderna 28. Interna študija Pfizerja pridobljena z »dostopom do informacij javnega značaja« (FOIA) je pokazala, da se po uporabi cepiva pri človeku nano-lipidi z mRNA za spike protein nahajajo po celotnem telesu in akumulirajo v jetrih, vranici, testisih in maternici 29.

V prestižni reviji PNAS so dokazali integracijo mRNA molekul virusa SARS-CoV-2 v kromosom človeka, preko reverznega prepisa z reverzno transkriptazo (RT) in mehanizma LINE1 mediirane retropozije 30. Zanimivo je tudi, da je obdukcija 86 letnega moškega, ki je umrl 4 tedne po prvem odmerku BNT162b2 mRNA cepiva (Pfizer) pokazala, da se viralni RNA nahaja v vseh organih umrlega 31. Te študije kažejo na potencialne nevarnosti zaradi cepljenja z mRNA cepivom.

2. Naravna imunost, asimptomatsko prebolevanje in drugo

V primerjavi s cepivi, ki nudijo potencialni imunski odziv proti SARS-CoV-2 antigenom (s-proteinom), je naravna imunost sposobna prepoznati večino viralnih proteinov SARS-CoV-2 (antigenov) 32. Vsi, ki prebolijo covid-19 imajo naravno imunost na ravni T-celic (CD4 in CD8) in protitelesca, ki ne prepoznajo samo spike proteina ampak veliko več viralnih antigenov 32. T-celice prepoznajo (slika 2) med 30-40 različnih epitopov (epitop je del antigena, ki ga imunski sistem dejansko prepozna) na antigenih SARS-CoV-2 32, medtem ko lahko imunski sistem cepljene osebe reagira zgolj na epitope, ki se nahajajo na antigenu s-proteina. To je zato, ker dedni zapis ki se nahaja v cepivu (v obliki DNA ali mRNA) vsebuje samo zapis za spike protein. Študija, ki bi primerjala imunost cepljenih, necepljenih in prebolevnikov na ravni T-celic (CD4 in CD8) in protiteles za direktno primerjavo, žal še ni bila izvedena. Omenjena študija je vsebovala 99 pacientov, ki so preboleli covid-19. Zanimivo pa je, da so v študijo vključili tudi dva prebolevnika z milimi simptomi (pozitivna na qPCR test in negativen serološki test), ki sta kljub temu pokazala odzivnost T-celic 32. To dejstvo je pomembno zato, ker asimptomatski bolniki okužijo bistveno manj svojega gospodinjstva kot simptomatski bolniki 33, vseeno pa razvijejo imunski odziv (zaščito) pred ponovno infekcijo 32. Študija brez recenzije je preverjala covid-19 status zdravstvenega osebja in ugotovila, da je vseh 1246 zaposlenih, ki je prebolelo SARS-CoV-2, imelo specifična protitelesca na SARS-CoV-2 tudi po šestih mesecih (razen treh asimptomatskih) 34.

spike-proteini-2
Slika 2: Specifična reaktivnost T-celic na SARS-CoV-2, povzeto po Tarke ind. 2021 32

V kolikor se ti izsledki potrdijo, bo splošno testiranje populacije (PCT) na prisotnost viralnega fragmenta virusa SARS-CoV-2 nesmiselno, kajti asimptomatski bolniki predstavljajo minimalno tveganje za prenašanje virusa, so pa sami zaščiteni pred ponovnim obolenjem s covid-19.

3. Zaključek

Po dobrem letu pandemije in z njo povezanih ukrepov, se je ponovno odprla znanstvena razprava o tem ali je virus naravnega izvora ali je ustvarjen v laboratoriju. Sam dr. Anthony Fauci je priznal, da so ameriške zvezne agencije financirale znanstvenike, ki se ukvarjajo s kreacijo kimernih koronavirusov. Spike protein, ki ga nosi virus SARS-CoV-2 in katerega dedni zapis se nahaja v cepivih ima proteinske motive, ki izgledajo umetno narejeni. Hkrati pa obstaja zajeten korpus literature, ki nakazuje na citotoksične efekte spike proteina, ki verjetno lahko prehaja človeško krvno-možgansko bariero. Cepiva, ki spominjajo na gensko terapijo nosijo zapis za ta najbolj citotoksičen antigen virusa, spike protein. Vektorska cepiva in verjetno tudi mRNA cepiva, lahko integrirajo v kromosome naših celic in tja zasidrajo genski zapis viralnega s-proteina. Cepiva, ki delujejo na podlagi mRNA tehnologije, so najdena v vseh organih človeškega telesa in akumulirajo v spolovilih. Hkrati vemo, da tisti ki covid-19 prebolijo, kažejo imunost proti najmanj tridesetim viralnim antigenom (v cepivu je eden), ki traja najmanj 6 mesecev. Če dodamo še nove informacije, da so ivermectine 35 in druga zdravila učinkovita pri zdravljenju covid-19 in da je umrljivost na Švedskem zaradi covid-19 okoli 0,6% (0,1 % v populaciji mlajših od 70 let) 36, se pojavi vprašanje v kolikšni meri je upravičena uporaba cepiv, ki imajo samo dovoljenje za uporabo v sili (EUA, emergency use authorization), predvsem uporaba v populaciji mladostnikov in otrok.

Brez konflikta interesov

Avtor članka: Žiga Zebec, PhD, raziskovalec na področju molekularne mikrobiologije

Reference

1 Corman, V. M. et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin 25, doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 (2020).

2 Calisher, C. et al. Statement in support of the scientists, public health professionals, and medical professionals of China combatting COVID-19. Lancet 395, e42-e43, doi:10.1016/S0140-6736(20)30418-9 (2020).

3 Bloom, J. D. et al. Investigate the origins of COVID-19. Science 372, 694, doi:10.1126/science.abj0016 (2021).

4 Menachery, V. D. et al. A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence. Nature medicine 21, 1508-1513, doi:10.1038/nm.3985 (2015).

5 Baric, R. METHODS AND COMPOSITIONS FOR CHIMERIC CORONAVIRUS SPIKE PROTEINS_WO 2015/143335 Al. WO 2015/143335 Al_Patent (2015).

6 Cantuti-Castelvetri, L. et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity. Science 370, 856-860, doi:10.1126/science.abd2985 (2020).

7 Hoffmann, M., Kleine-Weber, H. & Pohlmann, S. A Multibasic Cleavage Site in the Spike Protein of SARS-CoV-2 Is Essential for Infection of Human Lung Cells. Molecular cell 78, 779-784 e775, doi:10.1016/j.molcel.2020.04.022 (2020).

8 Tseng, C. T. et al. Immunization with SARS coronavirus vaccines leads to pulmonary immunopathology on challenge with the SARS virus. PloS one 7, e35421, doi:10.1371/journal.pone.0035421 (2012).

9 Rhea, E. M. et al. The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier in mice. Nature neuroscience, doi:10.1038/s41593-020-00771-8 (2020).

10 Lei, Y. et al. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. Circulation research 128, 1323-1326, doi:10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 (2021).

11 Buzhdygan, T. P. et al. The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood–brain barrier. Neurobiology of Disease 146, 105131, doi:https://doi.org/10.1016/j.nbd.2020.105131 (2020).

12 Zhao, Y. et al. SARS-CoV-2 spike protein interacts with and activates TLR41. Cell research, doi:10.1038/s41422-021-00495-9 (2021).

13 Suzuki, Y. J. et al. SARS-CoV-2 spike protein-mediated cell signaling in lung vascular cells. Vascular pharmacology 137, 106823, doi:10.1016/j.vph.2020.106823 (2021).

14 Moutal, A. et al. SARS-CoV-2 spike protein co-opts VEGF-A/neuropilin-1 receptor signaling to induce analgesia. Pain 162, 243-252, doi:10.1097/j.pain.0000000000002097 (2021).

15 Blanco-Míguez, A. & Sánchez, B. Release of potential pro-inflammatory peptides from SARS-CoV-2 spike glycoproteins in neutrophil-extracellular traps. bioRxiv, 2020.2005.2002.072439, doi:10.1101/2020.05.02.072439 (2020).

16 Cao, X. et al. Spike Protein of SARS-CoV-2 Activates Macrophages and Contributes to Induction of Acute Lung Inflammations in Mice. bioRxiv, 2020.2012.2007.414706, doi:10.1101/2020.12.07.414706 (2020).

17 Charlie-Silva, I. et al. An insight into neurotoxic and toxicity of spike fragments SARS-CoV-2 by exposure environment: A threat to aquatic health? bioRxiv, 2021.2001.2011.425914, doi:10.1101/2021.01.11.425914 (2021).

18 Negron, S. G., Kessinger, C. W., Xu, B., Pu, W. T. & Lin, Z. Selectively expressing SARS-CoV-2 Spike protein S1 subunit in cardiomyocytes induces cardiac hypertrophy in mice. bioRxiv, 2021.2006.2020.448993, doi:10.1101/2021.06.20.448993 (2021).

19 Carossino, M. et al. Fatal neuroinvasion of SARS-CoV-2 in K18-hACE2 mice is partially dependent on hACE2 expression. bioRxiv, 2021.2001.2013.425144, doi:10.1101/2021.01.13.425144 (2021).

20 Dicks, M. D. et al. A novel chimpanzee adenovirus vector with low human seroprevalence: improved systems for vector derivation and comparative immunogenicity. PloS one 7, e40385, doi:10.1371/journal.pone.0040385 (2012).

21 Geisbert, T. W. et al. Recombinant adenovirus serotype 26 (Ad26) and Ad35 vaccine vectors bypass immunity to Ad5 and protect nonhuman primates against ebolavirus challenge. Journal of virology 85, 4222-4233, doi:10.1128/JVI.02407-10 (2011).

22 Graham, F. L., Smiley, J., Russell, W. C. & Nairn, R. Characteristics of a human cell line transformed by DNA from human adenovirus type 5. The Journal of general virology 36, 59-74, doi:10.1099/0022-1317-36-1-59 (1977).

23 Mitani, K. & Kubo, S. Adenovirus as an integrating vector. Current gene therapy 2, 135-144, doi:10.2174/1566523024605591 (2002).

24 Doerfler, W. Adenoviral Vector DNA- and SARS-CoV-2 mRNA-Based Covid-19 Vaccines: Possible Integration into the Human Genome – Are Adenoviral Genes Expressed in Vector-based Vaccines? Virus research 302, 198466, doi:10.1016/j.virusres.2021.198466 (2021).

25 Pardi, N., Hogan, M. J., Porter, F. W. & Weissman, D. mRNA vaccines – a new era in vaccinology. Nature reviews. Drug discovery 17, 261-279, doi:10.1038/nrd.2017.243 (2018).

26 Kariko, K. et al. Incorporation of pseudouridine into mRNA yields superior nonimmunogenic vector with increased translational capacity and biological stability. Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy 16, 1833-1840, doi:10.1038/mt.2008.200 (2008).

27 Bahl, K. et al. Preclinical and Clinical Demonstration of Immunogenicity by mRNA Vaccines against H10N8 and H7N9 Influenza Viruses. Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy 25, 1316-1327, doi:10.1016/j.ymthe.2017.03.035 (2017).

28 Ogata, A. F. et al. Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, doi:10.1093/cid/ciab465 (2021).

29 FOIA, P. J. SARS-COV-2 mRNA Vaccine (BNT162, PF-07302048) 2.6.4_Overview of Pharmacokinetic Test_eng. translate. https://www.naturalnews.com/files/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf or https://www.docdroid.net/xq0Z8B0/pfizer-report-japanese-government-pdf (2020).

30 Zhang, L. et al. Reverse-transcribed SARS-CoV-2 RNA can integrate into the genome of cultured human cells and can be expressed in patient-derived tissues. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118, doi:10.1073/pnas.2105968118 (2021).

31 Hansen, T. et al. First case of postmortem study in a patient vaccinated against SARS-CoV-2. International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases 107, 172-175, doi:10.1016/j.ijid.2021.04.053 (2021).

32 Tarke, A. et al. Comprehensive analysis of T cell immunodominance and immunoprevalence of SARS-CoV-2 epitopes in COVID-19 cases. Cell reports. Medicine 2, 100204, doi:10.1016/j.xcrm.2021.100204 (2021).

33 Madewell, Z. J., Yang, Y., Longini, I. M., Jr., Halloran, M. E. & Dean, N. E. Household Transmission of SARS-CoV-2: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA network open 3, e2031756, doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.31756 (2020).

34 Lumley, S. F. et al. Antibodies to SARS-CoV-2 are associated with protection against reinfection. medRxiv : the preprint server for health sciences, 2020.2011.2018.20234369, doi:10.1101/2020.11.18.20234369 (2020).

35 Bullard, J. et al. Predicting infectious SARS-CoV-2 from diagnostic samples. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, doi:10.1093/cid/ciaa638 (2020).

36 Sweden_Folkhälsomyndigheten, P. h. a. o. The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/the-infection-fatality-rate-of-covid-19-in-stockholm-technical-report/ (2020).

Delite naprej ...