testiranja-vlada-in-ministrstva
· Čas branja: 8 min

Pričujoči tekst se nanaša na podatke, prejete v postopku pridobivanja informacij javnega značaja, ki smo jih od Vlade RS zahtevali že 28. januarja 2021. Od večine ministrstev in Kabineta predsednika Vlade smo odgovore prejeli v zakonskem roku. Za javno objavo smo se odločili danes, dan pred začetkom novega šolskega leta, ker je pričel režim ponovno stopnjevati pritiske na naše otroke in mladino, ki dokazano niso tista skupina prebivalcev, ki bi bila bodisi rizična za obolevnost bodisi značilna kot prenašalka morebitnih obolenj. Pri tem izvaja Vlada pritiske predvsem na pedagoški kader, ki ga želi potisniti v kot in pat pozicijo, pri čemer se režimska politika, kot je v nadaljevanju razvidno iz prejetih podatkov, poslužuje prevarantstva. Več kot očitno namreč je, da se iz pedagoškega kadra, naših otrok in staršev načrtno norčuje.

Osvetlimo nekaj mejnikov preteklega leta. Spomnimo se, kako je 14. marca 2020 ‘zaprisegla’ aktualna vladna ‘kimavicija’ – predvajali so nam dramatične posnetke prve seje Vlade, na kateri so bili udeleženci malo manj kot v skafandrih, zamaskirani in smrtno-resno negibni, kot da bi bili priča kakšnemu začetku nuklearnega spopada velesil. Takšna maškarada se je v množičnih medijih začela predvajati že 12. marca 2020, ko se je pričelo z razglasitvijo ‘epidemije’ sočasno uvajati za družbo in gospodarstvo daljnosežno katastrofalne ukrepe in izvajati ustrahovanje ljudstva. Razglasitev je trajala 80 dni, do 31. maja 2020. Temu je sledila fanatična predstava s preleti letal in trkanjem odgovornih po prsih za nekakšen, nikomur razviden uspeh. Potem so ‘epidemijo’ ponovno razglasili 19. oktobra 2020 in pričeli na veliko znova napadati naše ustavne pravice in svoboščine – rečeno nam je bilo, da tokrat le za 30 dni, nato pa so na neobstoječih in pravno pomanjkljivih zakonskih osnovah v nedogled in nerazumno podaljševali izredno stanje na osnovi politikantskih ‘odločitev’.

Pričakovali bi, da bi režimska oblast, potem ko je zrežirala prvo maškaradno sejo Vlade, skrbela za to, da bo dajala zgled prebivalstvu in da bo v vsem v tim. prvi bojni vrsti ves čas razglasitve izrednih, danes vemo, da nepotrebnih in škodljivih ukrepov. A to seveda ni bilo tako. Režimska oblast je namreč ves čas dobro vedela, da je nima kaj skrbeti. Da so odločitve, ki jih načrtno sprejema, politične in usmerjene zgolj v podjarmljanje prebivalstva s sistematičnim omejevanjem osnovnih ustavnih človekovih pravic in svoboščin. Da v resnici ne gre za zagotavljanje kakršnih koli preventivnih ukrepov za dvig kolektivne imunosti in javnega zdravja. Kajti tovrstne podatke in predloge so ves čas prejemali tako od nepolitične stroke kot zaskrbljenega ljudstva, a so jih ves čas namenoma zavračali oziroma ignorirali.

Pa poglejmo sedaj, kaj se je dogajalo v ozadju tako zelo ‘zaskrbljene’ režimske politike:

1. Na resornem ministrstvu – Ministrstvu za zdravje, kjer so najbolj odgovorni – torej minister in njegov Kabinet, kjer so državni sekretarji in zaposleni na podlagi »zaupanja« ministra, da bodo kot politično delegirani izvrševali politične usmeritve ministra oz. Vlade – tam se vse od začetka razglasitve tim epidemije (12. marec 2020) do vključno 27. januarja 2021 NI IZVAJALO TESTIRANJ ZAPOSLENIH. Niti enkrat samkrat.

In še – kako to, da ravno do 27. januarja niso izvajali testiranj, od takrat dalje so pa napovedali začetek rednih tedenskih testiranj? Ja, to pa zato, ker smo našo zahtevo za pridobitev informacij javnega značaja na Vlado naslovili 28. januarja 2021. Tu vidimo, kako daleč in kako globoko sežeta izprijenost in pokvarjenost režimske oblasti, kako na debelo se norčujejo iz nas državljank in državljanov.

A to še ni vse – v navedenem časovnem roku, torej od začetka ‘epidemije’ pa vse do 28. januarja 2021 ne-testiranje zaposlenih v kabinetu Ministrstva za zdravje ni oviralo njihovih službenih poti po Sloveniji IN tujini. Se pravi, da tisto, kar so načrtno odvzeli nam državljankam in državljanom, nas zapirali v nekakšne regije in nam omejevali gibanje tudi s policijskimi urami, so oni na ministrstvu, kot nekakšni samo-razglašeni nad-ljudje z nasmehom (in najbrž tudi s posmehom) počeli brez zadržkov in brez vsake skrbi, da bi na svojih poteh, za katere so imeli potne naloge, morebiti tvegali prenašanje ali okužbo s tem nevidnim ‘koronavirusom’. Tovrstnih potnih nalogov se jim je v navedenem času nabralo 17, od tega 4 za službeno pot v tujino.

2. Poglejmo, kaj se je takrat dogajalo na šolskem ministrstvu, ki danes, dan pred prvim šolskim dnevom kruto stopnjuje pritisk na naše otroke in starše ter pedagoge. Takole so nam napisali: »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v navedenem obdobju ni napotilo ministrice ali zaposlenih v Kabinetu ministrice na testiranje za novi koronavirus«. Se pravi, niti enkrat, nikoli, nikdar. Niti za gala večerjo Olimpijskega komiteja Slovenije, ko so si spet ti isti nad-ljudje privoščili slavnostni dogodek zase, in s tem zasmehovali nas, z ukrepi zaprte in omejene navadne ljudi.

3. Je bilo morda kaj drugače v Kabinetu predsednika Vlade? Navsezadnje gre za kabinet, v katerem se sprejemajo najpomembnejše politične odločitve v državi, kabinet, katerega osebje – protokolarno, strokovno, varnostno, prevozno ipd. – spremlja predsednika Vlade na vsakem ‘koraku’, ob katerem koli dnevu in uri. Tudi oni niso videli nobene potrebe za testiranja celotno prvo obdobje ‘epidemije’. In tudi dobršen del drugega obdobja, vse do 14. decembra 2020 – torej celih devet mesecev, ko so nad nami ljudstvom izvajali eno najbolj neustavnih tiranij v Evropi, v kabinetu predsednika Vlade niso videli smisla testiranja? Ampak ga pa vidijo sedaj, konec avgusta 2021, za vse naše šolajoče se otroke in ves pedagoški kader!? Kakšni hinavci. In seveda, netestirani so opravili 86 službenih poti, od tega 8 v tujini in 78 v domovini.

4. Seveda ne smemo zaobiti prvega policaja v državi oziroma politika, ki politično vodi delovanje naše policije. Tako pravi: »V okviru dogovorjenih možnosti testiranj za Ministrstvo za notranje zadeve minister in zaposleni na zaupanje v Kabinetu ministra niso bili napoteni na nobeno testiranje; nismo pa seznanjeni z morebitnimi drugimi oblikami testiranj (npr. na ravni vlade), če le ta obstajajo«. Ja, ja, niso seznanjeni. Policija ne ve. Nenavadno. Ampak konec avgusta 2021 pa ta isti politični režim oz. ‘težim’ dela vse, da čim bolj krši vsa varovanja osebnih podatkov v državi, ko za različne poklicne skupine, naše otroke in ostale državljanke in državljane ZAHTEVA tovrstne podatke – podatke, o katerih pa sami pri sebi ‘niso seznanjeni’, ker gre vendarle za varovane osebne podatke. No, to je pa že barabija.

5. Ministrstvo za pravosodje – nobene napotitve na testiranja. Ministrstvo za infrastrukturo – tri (3) testiranja. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob relativno večjem številu poti po Sloveniji in tujini – 28 domovina in 9 tujina – ‘videl’ smisel za testiranje le trikrat v desetih mesecih. Na ministrstvu za okolje in prostor se je en (1) funkcionar testiral dvakrat (2) – septembra 2020 in novembra 2020. Tudi minister za javno upravo je ob 50 poteh v domovini in eni v tujino ‘videl’ smisel testiranja le trikrat. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa se je testiral enkrat.

PRILOGA:

V nadaljevanju objavljamo podatke vseh ministrstev, ki smo jih prejeli na našo zahtevo za dostop do informacij javnega značaja in deloma uporabili v predhodnem besedilu.

Kabinet predsednika Vlade:
V Kabinetu predsednika Vlade od 14.12.2020 (!) potekajo redna tedenska testiranja s hitrimi antigenskimi testi (HAGT) na novi koronavirus, do 27.1.2021 jih je bilo izvedenih 6.
V obdobju od 1.3.2020 do 27.1.2021 je bilo za predsednika Vlade izdanih 86 potnih nalogov, od tega 8 za tujino in 78 za domovino.
Za zaposlene v Kabinetu zahtevanega podatka o številu potnih nalogov nismo prejeli.

Ministrstvo za zdravje:
Za obdobje od 1. marca 2020 do 27. januarja 2021 je bilo za domovino izdanih skupaj 17 potnih nalogov. Od tega je bilo 8 izdanih za ministra, 9 pa za zaposlene v Kabinetu. Za tujino so bili od 1. marca 2020 do 27. januarja 2021 izdani 4 potni nalogi, od tega sta bila 2 za ministra, 2 pa za zaposlene v Kabinetu.
Pojasnjujemo, da služba, pristojna za kadrovske zadeve na MZ, ni niti ministra niti v Kabinetu zaposlenih javnih uslužbencev napotila na testiranje na prisotnost virusa Sars-Cov-2. MZ pa od 27. januarja 2021 dalje (pozor – zahtevo za dostop do informacij javnega značaja glede testiranj smo poslali dne 28.01.2021!) izvaja testiranja s hitrimi antigenskimi testi (1x tedensko), in sicer za zaposlene na MZ.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:
MIZŠ v navedenem obdobju ni napotilo ministrice ali zaposlenih v Kabinetu ministrice na testiranje za novi koronavirus. Število potnih nalogov za zgoraj omenjene zaposlene je sledeče: za ministrico 8 poti v domovini in 2 poti v tujino, za ostale zaposlene v Kabinetu 13 poti v domovini in 5 poti v tujino

Ministrstvo za notranje zadeve:
Število izdanih potnih nalogov v obdobju 1.3.2020 – 27.1.2021 v MNZ za ministra in zaposlene v Kabinetu: minister 0 potnih nalogov, državni sekretar 2 potna naloga v tujino, zaposleni v kabinetu 2 potna naloga v tujino in 2 potna naloga v domovini.
Število testiranj na novi korona virus v obdobju 1.3.2020 – 27.1.2021 MNZ za ministra in kabinetno zaposlene kadre: 0
»V okviru dogovorjenih možnosti testiranj za Ministrstvo za notranje zadeve minister in zaposleni na zaupanje v Kabinetu ministra niso bili napoteni na nobeno testiranje; nismo pa seznanjeni z morebitnimi drugimi oblikami testiranj (npr. na ravni vlade), če le ta obstajajo«.

Ministrstvo za infrastrukturo:
Minister, potni nalogi v domovino 91, v tujino 5. Zaposleni v Kabinetu, domovina 144, tujina 12.
Ministrstvo za infrastrukturo je na testiranje napotilo enega funkcionarja in tri v Kabinetu zaposlene javne uslužbence. Testiranja so se dejansko udeležili en funkcionar in dva v Kabinetu zaposlena javna uslužbenca, saj je bilo za tretjega ugotovljeno, da ni bil v stiku z okuženo osebo.

Ministrstvo za pravosodje:
»Ministrstvo ni nikogar izmed oseb, za katere ste zahtevali podatke, napotilo na testiranje, zato tudi podatkov o številu dejanskih testiranj ni.«
Potni nalogi v Kabinetu, skupaj 28; od tega ministrica 3 in državni sekretar 6.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
Potni nalogi: minister, 28 domovina, 9 tujina; zaposleni v Kabinetu, 81 domovina, 15 tujina.

testiranje-gov-1

Ministrstvo za okolje in prostor:
Na Ministrstvu za okolje in prostor se je testiral en (1) funkcionar in sicer dne 25.9.2020 in dne 5.11.2020.
Štirje potni nalogi za tujino (minister enkrat) in 86 potnih nalogov za domovino, pri čemer je potni nalog za ministra en sam (odprt) in iz njega ni moč razbrati števila posamičnih poti po Sloveniji. Iz naslovov potnih nalogov zaposlenih v Kabinetu, ki so na poteh spremljali ministra, je slednjih najmanj 29. Prav tako ni navedenih posameznih poti državnega sekretarja.

Ministrstvo za javno upravo:

testiranje-gov-2

Ministrstvo za zunanje zadeve:
Potni nalogi: minister, 25 tujina, 11 domovina; zaposleni v Kabinetu, tujina 40, domovina 26. Skupaj 106 potnih nalogov.
Število testiranj, 45.

Ministrstvo za finance:
V časovnem obdobju je bilo izvedenih skupaj 42 testiranj, ob 12 potnih nalogih za domovino in dveh potnih nalogih za tujino.

Ministrstvo za obrambo:

testiranje-gov-3

Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zahtevanih podatkov o testiranjih nista posredovala, iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa smo prejeli zgolj informacijo o enem (1) testiranju ministra v navedenem časovnem obdobju. Ostalih zahtevanih podatkov nismo prejeli.

Avtor: mag. Gregor Kos

P.S. Tekst je bil prvič objavljen na www.andraz-tersek.si.

Delite naprej ...