javna-rtv
· Čas branja: 3 min

V nadaljevanju predstavljamo neuspešen poskus javnosti, da bi na osnovi Zakona o medijih na RTVSLO zagotovili objektivno predstavitev dejstev in ne enostranskega poročanja. Odgovorna urednica Informativnega programa Televizije Slovenija Manica J. Ambrožič je vse naše zahtevke zavrnila. Ker »ni bila prizadeta naša pravica ali interes«. Ubrali smo napačno pravno pot, ker nismo zahtevali objave »odgovora«, vendar tudi slednje ni zaleglo. Ključno vprašanje po branju nadaljevanja ostaja – je to javni servis? In komu služi javni servis? Kakšnim interesom? Interesom javnosti zagotovo ne!

Dodatno pojasnjujemo, da so v dokumentu, poslanem odgovorni urednici, pripete in navedene vse povezave do izvornih virov, ki jih navajamo v prispevku.

Oddaja Globus

Na podlagi 26. člena Zakona o medijih in na podlagi okrnjene pravice javnosti do obveščenosti vas pozivamo, da objavite popravke navedkov v oddaji Globus: O tekmi za cepivo proti covid-19, objavljeni 3. 9. na Televiziji Slovenija.

1) Na 3. minuti in 54 sekund novinarka navede »v tretji fazi cepijo več tisoč ljudi in opazujejo, koliko ljudi se okuži v primerjavi s tistimi, ki so prejeli placebo cepivo«.

Zahtevamo, da objavite popravek navedka, saj to dejstvo ne drži, saj nobeno cepivo ni primerjano z resničnim placebom (npr. fiziološka raztopina), prav tako je bilo pri testiranju cepiva AstraZeneca, za katerega v oddaji navajate, da obstaja velika možnost, da bo prišlo tudi na slovensko tržišče, kot placebo uporabljeno cepivo za meningokok.

Čeprav je glavni raziskovalec Andrew Pollard najprej obljubil, da bodo cepivo za koronavirus testirali s placebom, si je na sredini druge faze »premislil« in placebo zamenjal s cepivom za meningokok, da bi tako statistično zmanjšali število resnih stranskih učinkov. Cepivo za meningokok ima po navedbah proizvajalca veliko stranskih učinkov, kar piše tudi v navodilih za uporabo.

2) Voditelj gostji, dr. Harris iz WHO, na 7. minuti in 30 sekund, zastavi pomembno vprašanje: »Kdo pa bo uradno zagotovil, da bodo cepiva varna?« Dr. Harris odgovori: »To je naloga državnih nadzornih ustanov, ki morajo preučiti cepivo in ga odobriti za prebivalstvo.«

Ker voditelj javnosti ni razkril pomembne informacije glede nadzora nad varnostjo cepiv, zahtevamo objavo popravka: »Slovenska javna agencija, JAZMP nima vpogleda v varnostne študije cepiv, ki jih opravijo kar proizvajalci sami, saj je vpogled v študije zaščiten kot poslovna skrivnost.«

Prav zaradi tega je bila zoper JAZMP vložena kazenska ovadba zaradi zlorabe uradnega položaja v skladu z 257. členom KZ, nevestnega dela v službi v skladu z 258. členom KZ ter povzročitve splošne nevarnosti v skladu s 314. členom KZ.

Ta popravek zahtevamo še posebej zato, ker bi na podlagi trditve gostje iz WHO (na 11. minuti in 19 sekund), da »so države suverene pri javnem zdravstvu«, da resnično slovenska neodvisna inštitucija preiskuje in preverja vsebnost in varnost cepiv. To nikakor ne more držati, če vpogleda v varnostne študije nima, niti jih sama neodvisno ne opravlja.

3) Voditelj gostji iz Ministrstva za zdravje, Doroteji Novak Gosarič, na 20. minuti in 45 sekund zastavi vprašanje »Kdo bo jamčil za varnost cepiva?«, gostja ne odgovori konkretno na vprašanje, ampak postreže z razlago, da je skrb odveč, da nad varnostjo bdi Evropska komisija.

Zahtevamo, da se javnosti predstavi celotno informacijo in objavi popravek, da je AstraZeneca javno objavila, da ne sprejema odgovornosti za posledice, ki se bodo pojavile po cepljenju. Dodatno zahtevamo, da se javnost obvesti, da so cepiva edini produkt, ki je predpisan z zakonom kot obvezen, hkrati pa proizvajalci ne prevzemajo nikakršnih finančnih posledic, če pride do poškodb pri cepljenih. Morebitne odškodnine krijejo slovenski davkoplačevalci.

4) Voditelj gostji iz Ministrstva za zdravje, Doroteji Novak Gosarič, na 23. minuti in 53 sekund zastavi vprašanje, ali priporoča cepljenje proti gripi. Njenemu toplemu priporočilu voditelj ne kontrastira s pomembno študijo, objavljeno v BMJ (British Medical Journal), ki je ugotovila, da so cepljeni z gripo bolj dovzetni za nalezljiva obolenja. Zato zahtevamo popravek in dopolnitev te informacije.

– Jure Pogačnik, Za zdravo družbo

Preostanek članka o RTV Sloveniji si lahko preberete v glasilu OZAVEŠČENI, december 2020.

Delite naprej ...