lista-volilcev-volivk-2022
· Čas branja: 3 min

LJUBLJANA, 24. avgust 2021 – GIBANJE ZDRAVA DRUŽBA, civilna družbena ljudska platforma, v kateri se organiziramo z namenom, da se v naši državi takoj vzpostavijo vsi potrebni pogoji za zdravo družbo, v kateri bo vsakomur zagotovljeno srečno, varno, zdravo in ustvarjalno življenje, bo sodelovalo na volitvah v Državni zbor RS 2022 z Listo volivk in volivcev Zdrava družba, kot temeljnim demokratičnim izrazom neposredne volje ljudstva.

Gibanje Zdrava družba se vse leto 2021 posveča povezovanju lokalnih in regijskih skupin po vsej Sloveniji. Pri tem prejemamo jasna sporočila ljudi, da državljanke in državljani političnim strankam več ne zaupajo. In da ne obstaja nobena možnost, da bi se ljudem tovrstno zaupanje povrnilo, saj je bil primat političnih strank pri vodenju države v poslednjih tridesetih letih prepogosto zlorabljen za osebno okoriščanje, sistemsko korupcijo, nezakonite manipulacije, ustvarjanje kapitalske elite, prevlado parcialnih interesov in zavajanja ljudstva.

V gibanju Zdrava družba uresničujemo temeljne vrline človečnosti, kot so pravičnost, sočutje, strpnost, preudarnost, pogum, vljudnost, v družbi pa uveljavljamo vrednote, kot so zdravje in dolgoživost, srečno otroštvo, ustvarjalno okolje, varna starost, medsebojna solidarnost, osebna odgovornost, verodostojnost, etično ravnanje, socialna pravičnost, blaginja za vse, spoštovanje narave, naravne in kulturne dediščine ter ustavna zaščita. Vsega tega pa seveda ne bo mogoče realizirati na način, ki za ljudstvo ni več sprejemljiv, saj je pretekla praksa strankarskih politik povzročila pretiran odmik od načel in vrednot DEMOKRACIJE ter poslabšanje kvalitete življenja državljank in državljanov.

Zato za dosego našega cilja preobrazbe Slovenije v zdravo družbo ne želimo uporabiti uhojenih političnih poti, ki so se po tridesetih letih izkazale za slepe ulice, katerih zatohlost se je ljudstvu do konca priskutila. Strankarski politični sistem je v celoti preživet in odbijajoč za ljudi, česar pa množični mediji sploh še niso zaznali, ampak ga še naprej opevajo in favorizirajo v spornih javno-mnenjskih raziskavah, ki jih tendenciozno komentirajo pristranski ‘mnenjski voditelji’.

Naš nastop na volitvah 2022 v Državni zbor RS bo sledil temeljnim vrednotam in usmeritvam gibanja z namenom udejanja pravičnega, celostnega, učinkovitega, strokovnega in etičnega upravljanje vseh javnih zadev v naši državi Republiki Sloveniji in za Republiko Slovenijo – kot suvereno državo neodtujljivih človekovih pravic in svoboščin ter ustavne demokracije in vladavine prava, katere glavna naloga je ustvarjanje pogojev za optimalen razvoj v koristi vseh državljank in državljanov, vključno s celokupno naravo.

Z navedenimi izhodišči in usmeritvami gibanja Zdrava družba ter njegovega Starešinskega sveta v oblikovanju je bila seznanjena tudi stranka Za zdravo družbo, katere predstavniki so sodelovali pri vseslovenskih povezovalnih aktivnostih gibanja. Zaradi nedvomne neposredne zaznave volje državljank in državljanov po vsej Sloveniji, da ljudstvo prevzame oblast v svoje roke in naredi konec destruktivnim delitvam v naši družbi, je dozorela tudi odločitev, da se bodo pričeli pripravljati in izvajati postopki za ukinitev politične stranke Za zdravo družbo ter aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih kot posameznic in posameznikov na LISTI volivk in volivcev Zdrava družba.

V gibanju Zdrava družba smo prepričani, da je naše spoštovanje volje ljudstva za oblikovanje prve liste volivk in volivcev za državno-zborske volitve 2022 obenem tudi zagotovilo, da se bodo tokrat za udeležbo na volitvah odločile ugledne in častne posameznice in posamezniki z osebnostnimi vrlinami in neoporečnimi vrednotami ter dobrimi in iskrenimi nameni, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami odgovorno pristopili h kreiranju zdrave družbe in politični prostor Republike Slovenije oplemenitili z zdravimi skupnostnimi politikami. Skrajni čas je, da prične v Republiki Sloveniji vladati ljudstvo!

Gibanje Zdrava družba – mismo@zdravadruzba.si – www.zdravadruzba.si

Delite naprej ...